เกี่ยวกับแพนโกลิน

บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด เติบโตมาจากโรงงานฟอกหนังที่มี อายุกว่า 40 ปี และได้ทำธุรกิจผลิตรองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย และจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างครบวงจรมา เกือบ 30 ปี

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตรองเท้านิรภัยและหมวกนิรภัย แพงโกลิน (PANGOLIN) ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจาก มาตรฐาน (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับการรับรองคุณภาพยุโรป (CE) จากประสบการณ์เกือบ 30 ปี เราไม่ได้เพียงคาดหวังที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย รองเท้านิรภัยและหมวกนิรภัยในประเทศไทย แต่เราต้องการที่จะ รักษาความสามารถในการแข่งขันและได้รับการยอมรับในตลาด ภูมิภาคและระดับโลกอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมา เราได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตกว่า 80 ล้านบาท เพื่อที่จะรองรับการเติบโตของตลาดในประเทศและในภูมิภาค และ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคู่ค้าตลอดไป

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกิตติมศักดิ์

รัตนชัย วงษ์เจริญสิน รองประธานกลุ่มเจริญสิน

ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด
บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด