ข่าวสาร และกิจกรรม SCG เยี่ยมชมโรงงานรองเท้าเซฟตี้ 30 มกราคม 2556 แพงโกลินขอต้อนรับ คณะทีมงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่เป็นลูกค้าของแพงโกลินมานานกว่า 25 ปี ! และมีการสั่งซื้อรองเท้านิรภัยกว่า 10,000 คู่/ปี ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรองเท้าเซฟตี้และหมวกนิรภัยถึงโรงงานรองเท้าเซฟตี้ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
คณะนักศึกษามาร่วมชมโรงงานแพงโกลิน 25 กันยายน 2555 แพงโกลินเปิดโรงงานพื้นที่กว่า 24,000 ตารางเมตร ให้นักเรียนโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเยี่ยมชมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ
การผลิตรองเท้าเซฟตี้รายแรกของประเทศไทย !
หน้า : 1

Pangolin Profile

Pangolin Profile 2

Pangolin Testing

Pangolin Profile Close
Pangolin Profile 2 Close
Pangolin Testing Close